Çekek Yeri Uygulamaları

Tekneleri iyi çalışır durumda tutmak için düzenli bakım şarttır. Ancak bazı bakım, cila, temizleme ve boya ürünlerinin bilinçsiz kullanımı çevreye ciddi boyutta zararlar verebilir. Bu ürünlerin birçoğu, deniz yaşamı için zararlı olan amonyak, fosfat, klor veya hidrokarbon yan ürünlerini içerir.

Bilinçsizce yapılan zımparalama ve temizleme yöntemlerinde zehirli parçalar suya karışabilir. Bu parçacıklar, deniz yosunlarının fotosentez için ihtiyaç duyduğu güneş ışığının bitkilere ulaşmasını engelleyebilir.

Daha az bitki ve yosun, daha az yaşam alanı ve büyümeleri ve çoğalmaları için yosunlara bağımlı olan birçok küçük organizmanın yok olması anlamına gelir. Bir tekneyi zımparalamak ve kazımak vernik parçacıklarının ve zehirli boyaların çevrenizdeki havaya ve suya karışmasına neden olabilir. Bakım yaparken bu partiküller mümkün olduğunca kontrol altına alınmalıdır. Tekne kazıma ve zımparalama işleri ile ilgili bazı önemli hususlar ve ipuçları şu şekildedir:

 • Zımparalama ve kazıma sırasında koruyucu giysiler giyin. Deniz üzerindeyken karinayı zımparalamayın ve kazımayın.
 • Tüm zımparalama ve kazıma işlemini karada, sudan uzak, tercihen bu işler için özel olarak hazırlanmış ve ayrılmış bir alanda yapın.
 • Zımparalama ve kazıma işlemi yaparken zararlı tozların uçmasını önleyen bir vakum sistemi kullanın. Çıkan partikülleri suya, gözlerinize ve akciğerlerinize girebilir.
 • Eğer vakum bulunmuyorsa işleme başlamadan önce teknenin altına koruyucu bir örtü serin, kazıntıları bu örtünün üstünde veya kapalı bir kapta toplayın ve uygun şekilde atın.
Zehirli Boyalar ve Tekne Boyama

Karinaların temizlenmesi ve boyanmasında çoğunlukla bakır esaslı ürünler kullanılır. Kalay bazlı ürünlerin yasaklanmasından sonra bakırın da çok masum olmadığı düşünülmeye başlanmıştır. Araştırmalar, özellikle su sirkülasyonunun az olduğu kıyılarda ve limanlarda bakırın dipte birikmekte olduğunu ve deniz yaşamına zarar verdiğini göstermektedir.

Denizde kaldıkları sürece teknelerin karinalarına çeşitli organizmalar yerleşir. Bu organizmalar tekneleri yavaşlatabilir ve hatta omurganın formuna zarar verebilir. Bakır, karinanın üzerinde zararlı organizmaların oluşmasını önleyen bir kimyasaldır ve ‘biyosit’ olarak kullanılır.

Bunun yanında % 40 daha az bakır içeren silis kumu ve bakır karışımlı boyalar da vardır. Başka bir seçenek de bakır oksit yerine ‘beyaz bakır’ (bakır-nikel alaşımı) içeren ürünler tercih etmek olabilir.

Bazı uzmanlar, ‘Econea’ gibi metal içermeyen yeni ürünlerin ‘yeni biyositler’ olarak pazarı ele geçireceğine inanmaktadır.

Boyama Yaparken:
 • Boyama süresince yere boya damlalarını ve kalıntılarını tutacak bir branda serin.
 • Boya yaptığınız yerde boya atıkları için uygun bir atık yönetimi olduğundan emin olun. Çekek yeri yönetimini uyararak sadece plastik, cam ve kağıt için değil; boya, çözücüler ve kullanılmış aletlerin atılabileceği geri dönüşüm kutuları yerleştirmelerini sağlayın.
 • Günlük çalışmalarınızı tamamladıktan sonra aletlerinizi temizleyin. Tüm çözücü ve boya kaplarını kapattığınızdan ve güvenli bir yere koyduğunuzdan emin olun.
 • Bakırlı boyaların deniz suyuna karışması önlenmelidir.
 • Çevreye zarar vermeyecek düşük VOC’lu (Uçucu Organik Bileşikler içermeyen) ve bakır içermeyen su ve/veya su esaslı boyalar kullanın.
 • Boyayı üreticinin talimatlarında belirttiği gibi doğru şekilde uygulayın.
 • Boyama yaptıktan sonra en az 90 gün deniz üzerinde karina temizliği yapmayın. Boya yeniyken daha fazla zehirli madde salgılar.